Témaválaszték önálló feladatokhoz

Az alábbi önálló labor, TDK, szakdolgozat és diplomaterv témákat kínáljuk hallgatóinknak.
A tanszéki honlapon is érdemes körülnézni, ott lehetnek más témáik is.

Listázás rövid összefoglalókkal

Címsorrend változtatása Konzulens
Adatbányászati eszközök alkalmazása nagydimenziós adatokon Hullám Gábor
Ágensszervezetek ambiens intelligens terekhez. Dobrowiecki Tadeusz
Agy-számítógép interfész (BCI) Mészáros Tamás
Ambiens intelligens tér tesztkörnyezetek Jason alá. Dobrowiecki Tadeusz
Beágyazott intelligens ágensek Mészáros Tamás
Defend your Kingdom játék fejlesztése Eredics Péter
DocBook könyvek integrációja közösségi webportálokba Mészáros Tamás
Életvitel szimulátor Pataki Béla
Életvitelt segítő rendszer súlyos fogyatékkal élők számára Mészáros Tamás
Ember-gép interfészek Mészáros Tamás
Emberek és ágensek ambiens intelligens terekben. Dobrowiecki Tadeusz
Evolúciós algoritmusok intelligens ágensek optimalizálására Kovács Dániel László
Fogyasztók csoportosítása a mért adataik idősora alapján Pataki Béla
Génregulációs hálózatok tanulása folytonos Bayes-hálókkal Gézsi András
Grafikus felhasználói felület fejlesztése döntési hálókhoz, amely támogat általános lokális függési modelleket, idői dimenziót, és szabadszöveges jegyzetelést Antal Péter
Grafikus modellek alkalmazása a genetikában Hajós Gergely
Hiányos adatok kezelése Bayes hálókkal statisztikai és oksági vizsgálatokban Antal Péter
Idősor előrejelzésre szolgáló módszerek vizsgálata Pataki Béla
Intelligens Tér Alkalmazás - Intelligens szoba Várkonyiné Kócz...
Jogi szakértői rendszerek fejlesztése Strausz György
Képek szegmentálása textúra analízis segítségével Pataki Béla
Kernel gépek vizsgálata Horváth Gábor
Komplex, képfeldolgozáson alapuló orvosi diagnosztikai eljárások kidolgozása és hatékony párhuzamos megvalósítása Horváth Gábor
Kooperatív ágenscsapatok versengő környezetének kidolgozása Eredics Péter
Közlekedés modellezése többágens-rendszerrel Mészáros Tamás
Kutatási keretrendszer fejlesztése Valyon József
Markov-takaró rekonstrukció genomikai adatokon Hullám Gábor
Mesterséges Intelligencia ontológia Dobrowiecki Tadeusz
Nagy dimenziójú genotipizálási és szekvenálási adatok elemzése Antal Péter
Nagyteljesítményű és nagyáteresztő képességű számítások felhasználása genomikai statisztikai vizsgálatokban Antal Péter
Orvosbiológia szakcikkek statisztikai és magas szintű nyelvészeti elemzése adat- és tudásfúzió támogatására Antal Péter
Párhuzamos programozási módszerek bioinformatikai alkalmazása Hajós Gergely
Pókerágens fejlesztése játékelméleti alapon Kovács Dániel László
Stratégiai játék környezet fejlesztése gépi játékosok számára Eredics Péter
Természetes nyelvű felhasználói felületek Mészáros Tamás
Tervkészítés PDDL (Planning Domain Definition Language) alapon Kovács Dániel László
Tipikus viselkedési minták felismerése Pataki Béla
Több-ágenses tervkészítés Kovács Dániel László
Történeti szövegek számítógépes elemzése Mészáros Tamás
Tudásbevitel kontrollált természetes nyelven Mészáros Tamás
Tudásreprezentáció és keretrendszer kialakítása formális szemantikai jegyekkel gazdagított szabadszöveges, logikai, és kvantitatív valószínűségi tudásformák együttesére Antal Péter
Üvegházi környezetek termikus modellezése Eredics Péter
Változásdetektálás Pataki Béla
Webes felületű orvosi kódolástámogató rendszer fejlesztése Héja Gergely