BSc Intelligens Rendszerek ágazat

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Részletes bemutató (mi az az intelligens rendszer, kik foglalkoznak ilyesmivel, itthoni referenciák)

Az ágazat hallgatói honlapja (hallgatóinknak szánt információk)

Az Autonóm Intelligens Rendszerek szakirány célkitűzése

Az autonóm intelligens rendszerek olyan számítógépes rendszerek, melyek emberi közreműködés és állandó emberei felügyelet nélkül is képesek komplex feladatok megoldására: képesek a környezetükből származó információ érzékelésére és feldolgozására, képesek önálló döntések meghozatalára és alkalmasak komplex technológiai folyamatokba történő beavatkozásra, a folyamatok felügyeletére, illetve irányítására. Az autonóm rendszerek a műszaki fejlődés fontos állomását képezik, jelentőségük folyamatosan nő. Az autonóm intelligens rendszerek létrehozása az információ technológia széles spektrumának integrálását igényli. A szakirány célja rövid és hosszú távon egyaránt hasznosítható ismeretek nyújtása, olyan műszaki informatikus szakemberek képzése, akik tisztában vannak az autonóm intelligens rendszerekre jellemző főbb képességeket biztosító megoldások elvi és gyakorlati problémáival. Így foglalkozik az olyan alapvető információ-feldolgozó eljárásokkal, mint a képfeldolgozás és képmegjelenítés, foglalkozik az elosztott, intelligenciával rendelkező részrendszerek közötti kooperációval és e rendszerek képességeinek javítását a környezetből származó információ autonóm felhasználását biztosító gépi tanulással. A szakirány ágazatainak elvégzése során elsajátított tudásanyag ugyanakkor az olyan alkalmazási területek tekintetében is önállóan hasznosítható praktikus ismereteket nyújt, mint a különböző robotok, járművek és alrendszereik irányítása és vezérlése, illetve az irányítási és jelfeldolgozási feladatokat valós időben megvalósító, a környezetükkel intenzív információs kapcsolatban lévő beágyazott rendszerek információtechnológiája.

A szakirány közös tárgyai

 • Ipari képfeldolgozás és képmegjelenítés (6. szemeszter, 3/1/0/v/4 kredit, IIT)
 • Kooperatív és tanuló rendszerek (6. szemeszter, 3/1/0/v/4 kredit, MIT)

Az Intelligens rendszerek ágazat

 Az Intelligens rendszerek ágazat az Autonóm intelligens rendszerek szakirány közös tárgyaiban megfogalmazott általános ismereteken túl olyan speciális ismereteket is kíván nyújtani, melyek bepillantást adnak a mindenütt jelenlévő számítástechnika lehetőségeibe, továbbá számos új perspektivikus alkalmazási terület problémakörébe. A speciális ismereteket az ágazathoz tartozó Beágyazott információs rendszerek tárgy, az ágazat laboratóriumai és az ágazathoz javasolt fakultatív tárgyak szolgáltatják.

A mindenütt jelenlévő számítástechnika, az ambiens számítástechnika (ambient computing) és az intelligens tér olyan rendszerekhez kapcsolható fogalmak, amely rendszerek amellett, hogy a környezetünkbe ágyazva autonóm, intelligens viselkedésre képesek, biztosítva az ilyen eszközök egymás közötti és az eszközök valamint az emberek közötti kommunikációt és hatékony együttműködést, képesek tudásukat a környezetükből származó ismeretek felhasználásával fejleszteni, tanulni, a környezet változásaihoz adaptálódni is. Példaként említhető az intelligens ház, intelligens otthon vagy munkahely, az intelligens környezet felügyelet, stb. Az új és dinamikusan fejlődő alkalmazási területek között kell megemlíteni az üzleti informatikát, továbbá az egészségügyi és az orvosbiológiai informatikát (orvosi adatok feldolgozása, orvosi diagnosztikai és döntéstámogató rendszerek, genetikai kutatások informatikai vonatkozásai, adatbányászati feladatok, stb.).

Az ágazaton megszerezhető ismeretek

 Az ágazat elvégzése után a hallgatók képessé válnak:

 • autonóm rendszerek jelfeldolgozási feladatainak végrehajtására,
 • az elosztott intelligens rendszerek fejlesztésére és üzemeltetésére,
 • képfeldolgozó és megjelenítő módszerek fejlesztésére és alkalmazására,
  a szenzorhálózatok magasabb rendszerszintekhez való informatikai illesztésére,
 • kommunikáció révén kooperatív ágensek tervezésére,
 • mesterséges intelligencia komponensek (pl. tanuló képesség) tervezése és beágyazása integrált informatikai rendszerbe,
 • heterogén információforrásokból információt kinyerő (adatbányászó) alkalmazások tervezésére,
 • elosztott komponensek egy rendszerbe történő integrálására.

A témakörökhöz kapcsolódó legfontosabb módszertanok és technológiák

 • autonóm és intelligens rendszerek irányítási és koordinációs módszerei,
 • rendszertervezési módszertanok és technológiák, tervező rendszerek,
 • képfeldolgozási és képmegjelenítési módszerek megvalósítása
 • XML alapú rendszerleíró nyelvek és technológiák,
 • Sensor Web technológiái, korszerű szenzorrendszerek integrálása informatikai rendszerekbe,
 • Java alapú elosztott kommunikáló rendszerek tervezése,
 • mesterséges intelligencia módszerek Java szintű, beágyazott implementálása,
 • FIPA ágensszabvány, ágens kommunikációs nyelvek,
 • adatbányászati módszerek és technológiák,
 • e-kereskedelem módszertana és technológiái.