MSc Intelligens Rendszerek szakirány ismertető

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A szakirány hallgatói honlapja

A megcélzott szakterület főbb jellegzetességei, trendjei

Az intelligencia megjelenése informatikai rendszerekben azt a ma már természetes igényt elégíti ki, hogy az informatikai rendszerek az emberi intelligens viselkedésre jellemző képességekkel is rendelkezzenek. Az intelligens rendszerek képesek a környezetük érzékelésére, a környezetből származó különböző reprezentációjú (számszerű, természetes nyelvű szöveges, képi, stb.) tudás összegyűjtésére, elemzésére és integrálására, képességeik tanulás útján történő fejlesztésére, továbbá képesek a környezet változásaihoz való rugalmas alkalmaz­ko­dásra. Az intelligens rendszerek növelik az informatikai rendszerek szolgáltatásainak színvonalát és biztosítják az emberi környezettel való hatékony kapcsolattartást. Olyan komponensekből épülnek föl, ahol megjelenik a bizonytalan és a hiányos tudás kezelésének a képessége, az adatokban rejlő tudás kinyerésének és felhasználásának a képessége és az autonóm döntések meghozatalának a képessége is. A komponensek sokrétűségén túl e rendszerek fontos jellemzője a komponensek újszerű összekapcsolása, az egyes komponensek közötti kommunikációból kialakuló együttműködés vagy legalább a konfliktusok mérséklése, és az egyéni tanulási sémákból felépített csoportos tanulás. Az intelligens rendszerekkel megvalósithatók a tisztán gépi, vagy a vegyes emberi-gépi munkacsoportok, illetve a nagy földrajzi, temporális vagy koncepcionális távolságokat áthidaló komplex szolgáltató rendszerek. A szakterület mára kiforrott elméleti és fejlett technológiai háttérrel, továbbá széleskörű alkalmazási lehetőségekkel rendelkező, önálló tudományággá vált. Jelentőségét az adja, hogy egyre több komplex feladat megoldá­sánál merül föl az ember helyettesítésének vagy együttműködő ember-gép rendszerek létrehozásának az igénye. 

A megszerezhető kompetenciák

Intelligens elosztott rendszerek megvalósítása intelligens ágens szervezetekkel. Tudásintenzív kommunikációs nyelvek és protokollok elemzése és tervezése.

 • Szerveződés, együttműködés, konfliktus feloldás módszertana. Ágensszervezetek modellezése. Versengő és együttműködő rendszerek tervezése.
 • Tudásreprezentációk és tudásfuzionálás szöveges információk bevonásával. Ontológiák tervezése és felhasználása.
 • Logikai következtető rendszerek. Bizonytalan tudás kezelése. valószínűségi hálókkal. Szakértő rendszerek.
 • Tanuló rendszerek, gépi tanulás. Neurális hálók. Szupport vektor gépek. Hierarchikus, csoportos, együttműködő és versengő tanulás.
 • Hibrid intelligens rendszerek tervezése.

A megszerezhető ismeretek főbb témakörei

 • nagybonyolultságú problémák elemzése, modellezése,
 • elosztott informatikai rendszerek kialakításának szempontjai, kooperatív elosztott rendszerek specifikálása és tervezése ágensszervezetekkel,
 • az intelligens hibrid adaptív rendszerek kialakítása gépi tanulási technikákkal,
 • intelligens döntéstámogató rendszerek kialakítása tudásfuzionálási technikákkal,
 • intelligens webrendszerek tervezéséhez információ-elérési, természetes nyelv feldolgozási és strukturált dokumentum-kezelési módszerek,
 • az intelligens beágyazott rendszerek tervezéséhez szükséges információ-elérési, szenzorfuzionálási, tudásfuzionálási módszerek,
 • specifikus magas szintű ismeretek bizonytalan tudás kezelése (valószínűségi hálók), gépi tanulás (neurális hálók, szupport vektor gépek, együttműködő és versengő rendszerek), ontológia alapú tudásfuzionálás és tudásintenzív kommunikációs protokollok területén,
 • alkalmazás-szintű ismeretek (intelligens döntéstámogató rendszerek orvosi és gépi diagnosztikában, beágyazott és ambiens intelligens rendszerek, szemantikus háló környezetben információt kereső és tudáskinyerő rendszerek).

A témakörökhöz kapcsolódó legfontosabb módszertanok és technológiák: intelligens rendszerek modellezési és programozási eszközei, komponens elvű fejlesztés, természetes nyelvi felületek, ágenskommunikációs nyelvek és protokollok, dokumentum és szöveg (XML) technológiák, web technológiák
 

A szakirányfelelős tanszék:                Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
A szakirányfelelős oktató:                  Dr. Horváth Gábor egyetemi docens, I.E. 442, telefon: 463-26-77, e-mail: horvath@mit.bme.hu

Részletesebb bemutató