Oktatott tárgyaink a BSc képzésben

Nyomtatóbarát változatPDF változat

VI. szemeszter (első ágazati félév, tavasz)

Kooperatív és tanuló rendszerek (3/1/0/v/4 kredit)

Az informatikai szolgáltatások egyre nagyobb hányadában vezetnek sikerre a több ágensből álló elosztott rendszerek, ahol autonóm és feltehetően intelligens ágensek egy közös környezetbe beágyazva egymásra vannak utalva. A tárgy célja bemutatni a gépi rendszerek együttműködésének problematikáját, az intelligens kapcsolattartás gyakorlati módszereit, majd a gépi tanulás olyan problémáit, speciális vonásait és rejtett lehetőségeit, amelyek csak több intelligens rendszer környezetében alakulhatnak ki.

Beágyazott információs rendszerek (3/1/0/v/4 kredit)

A tantárgy célja a fizikai-biológiai-kémiai-technológiai környezetükkel aktív, valós-idejű információs kapcsolatban álló, ún. beágyazott számítógépes rendszerek informatikai vonatkozásainak bemutatása és a létrehozásukhoz szükséges ismeretek és készségek fejlesztése gyakorlati példákon keresztül. További cél a tartósan autonóm és valós-idejű működés, valamint a szolgáltatás-biztonság követelményeit figyelembe vevő tervezési elvek és módszerek, továbbá a tervezést segítő eszközök bemutatása.

Intelligens rendszerek I. (Elosztott Intelligens Rendszerek) laboratórium (0/0/2/f/2 kredit)

A labor célkitűzése a hallgatók bevezetése az elosztott intelligens rendszerek hardveres és szoftveres működésébe. A hardveres hátteret egy előre kialakított, elosztott szenzorhálózat biztosítja, amelyet programozva a hallgatóknak konkrét feladatokat kell megoldania.

Önálló laboratórium (0/0/4/f/6 kredit)

A labor során a hallgatók egy komplex mérnöki feladatot oldanak meg. Ennek során a mérnöki munka minden lényeges fázisával megismerkednek és az egyes részfeladatokat a lehető legnagyobb mértékben önállóan végzik el. A cél, hogy az önálló labor a szakdolgozat készítést megalapozza: az önálló labor téma szakdolgozat-témaként folytatható legyen.


VII. szemeszter (2. ágazati félév, ősz)

Intelligens rendszerek II. (Üzleti Intelligencia) laboratórium (VIMIA430, kötelező, 2 kredit)

A labor egy nagyvállalat egy, vagy több numerikus és szöveges információkat tartalmazó adatbázisán mutatja be a mesterséges intelligencia alapú eszközök alkalmazását az üzleti adatok gyűjtésében, integrációjában, elemzésében, a vállalat számára fontos előrejelzési problémák, döntéstámogatási feladatok megoldásában.

XML-alapú rendszerintegráció üzleti rendszerekben (VIMIAV84, választható, 4 kredit)

Az XML technológia nagyban hozzájárult az üzleti rendszerek napjaink internet-alapú, szabványos megvalósításához. A cégek egymás közötti, illetve az ügyfeleiket is elérő elektronikus üzleti (e-business) rendszerei ma már nem nélkülözhetik az XML-alapú rendszerintegrációs technológiákat. A tárgy hallgatói gyakorlati ismereteket szerezhetnek ezen a területen, megismerik az XML technológiák legfontosabb elemeit  különös tekintettel a rendszerintegráció számára nélkülözhetetlen deklarációs és feldolgozási eszközökre, majd alkalmazásukat elektronikus üzleti rendszerekben. Az XML és a rendszerintegráció témájának együttes tárgyalása lehetővé teszi a köztük levő összefüggések bemutatását is. A képzés célja, hogy a hallgatók az iparban azonnal hasznosítható gyakorlati tudást szerezzenek XML dokumentumok létrehozása, feldolgozása és tárolása, valamint XML-alapú üzleti rendszerek tervezésének és megvalósításának területén. A képzés komplex ipari esettanulmányok ismertetésével is erősíti a gyakorlati ismereteket elsajátítását.

Szakdolgozat (VIMIA410, kötelező, 0 kredit)

Szakdolgozat, és záróvizsga információk (pl. beosztás).

 


Előtanulmányi rend

Az ágazat megkezdéséhez szükséges feltételeket a BME Kreditrendszerű Képzés Tanulmányi és Vizsgaszabályzata és a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Kiegészítő Szabályzata tartalmazza.

Az ágazaton belüli előtanulmányi rendet a megadott szemeszterek sorrendje rögzíti.


Az ágazat tárgyaival kapcsolatos kérdésekben felvilágosítást ad:
dr. Horváth Gábor docens, I.E. 436, telefon: 463-26-77, e-mail: horvath@mit.bme.hu